Nicolaas

Jullie weten allemaal natuurlijk dat Sinterklaas niet echt bestaat. Maar toch gaat het verhaal over iemand die wel echt heeft geleefd. De echte Nicolaas leefde rond het jaar 300, dus 1700 jaar geleden. Nicolaas was de bisschop van Myra. Myra is een plaatsje in Turkije. Hij was dus een Turk maar hij sprak Grieks. Dat was toen de taal die ze daar spraken.

 

Nicolaas is geboren rond het jaar 270, maar het jaartal is niet precies bekend. Hij is geboren in het plaatsje Pataras in Turkije. De echte naam van Nicolaas is Ninos Laos. Toen hij bisschop werd veranderde hij dat in Nicolaas. Dat komt uit het Grieks: Nike = winnen en Laos = volk. Nicolaas wilde dat de arme mensen (het volk) zouden winnen van de rijke mensen die aan de macht waren.

 

Nicolaas is rond het jaar 345 gestorven en ook dat jaar is niet precies bekend, maar de sterfdag wel en dat is 6 december, daar zal ik straks nog iets meer over vertellen. Heel veel weten we eigenlijk niet over zijn echte leven, maar er zijn toch wel een paar belangrijke dingen bekend gebleven:

 

Als kind was hij al heel vroom (dat is heel godsdienstig); bijvoorbeeld: toen hij nog een baby was, wilde hij op vastendagen geen moedermelk drinken (vasten betekent dat je niet mag eten of drinken vanwege het geloof).Voor een baby is dat natuurlijk heel bijzonder! Hij had rijke ouders die stierven toen hij nog heel jong was, maar hij wilde de arme mensen helpen en gaf heel veel weg van de rijkdom die hij geërfd had.  Toen hij pas 19 of 20 was werd hij al bisschop van Myra. 

 

Na zijn dood. 
Nicolaas was een gewone mens net als iedereen, en hij is dus ook al lang geleden gestorven, zoals ik al zei ongeveer in het jaar 345. Hij werd toen begraven in Myra in Turkije, dus in de plaats waar hij bisschop was geweest. Maar ongeveer 700 jaar later, in de elfde eeuw, kwamen de Mohammedanen Turkije veroveren. De Italianen hebben toen in 1087 de kist met zijn botten gestolen en die hebben ze opnieuw begraven in de Italiaanse stad Bari en daar ligt hij nu nog steeds.

 

Maar omdat ze bij het stelen van de kist in Myra ook moesten vechten tegen de Mohammedanen konden de Italianen niet alles meenemen. In 1955 hebben mensen het eerste graf in Myra terug gevonden en daar lagen nog een paar botjes in. Die hebben ze in Antalya in Turkije bewaard in een oud kistje en daar staat de oudste afbeelding op van Sint Nicolaas.

 

4580