image

Privacy verklaring

Je bevindt je op Ralfilezen.nl een initiatief van Xiwel Mogelijkheden Xiwel Mogelijkheden, gevestigd aan Eva Besnyostraat 308, 1087LM Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jan-Willem Duim is de Functionaris Gegevensbescherming van Xiwel Mogelijkheden. Hij is te bereiken via duim@xiwel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ralfilezen verwerkt enkel de persoonsgegevens die in het tekst-toevoegen-formulier ingevuld worden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ralfilezen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ook niet met toestemming van ouders of voogd. Ralfilezen kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Ralfilezen zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via duim @ xiwel.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ralfilezen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Ralfilezen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ralfilezen neemt geen besluiten (op basis van geautomatiseerde verwerkingen) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door een mens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ralfilezen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dit doen wij om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens hebt afgegeven (veelal contact). Dit heeft betrekking tot je naam en e-mailadres. Het zal bewaard worden tot het moment dat je aangeeft geen interesse meer te hebben in het platform. Voor cookies verwijs ik je naar het cookiebeleid.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ralfilezen verkoopt jouw gegevens niet aan derden. De gegevens worden enkel voor direct contact gebruikt en op geen enkele andere manier. Voor de cookies ligt dat anders, hiervoor verwijs ik je naar het cookiebeleid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ralfilezen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ralfilezen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al gei╠łnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mail@Ralfilezen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ralfilezen.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Ralfilezen.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ralfilezen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mail@Ralfilezen.nl