Piloot

De naam piloot wordt gegeven aan de bestuurder van een ruimtevaartuig (ook de Space Shuttle). Hoewel de meeste mensen het dan over astronaut hebben, is de piloot dan toch een bijzondere astronaut, namelijk degene die het ruimtevaartuig bestuurt. Dit in tegenstelling tot de andere astronauten, die meestal als wetenschapper of soms zelfs als passagier meegaan. Zij zijn niet bevoegd of in staat om daadwerkelijk de stuurknuppel ter hand te nemen.

Een piloot zijn is heel leuk. Je moet dan heel goed leren. Je hebt VWO advies nodig. Als je piloot bent, moet je het vliegtuig besturen. Het is niet makkelijk. Je zit dan in een cockpit, het is heel ingewikkeld, want je hebt veel knopjes en er zijn ook veel regels in de lucht. En als je naar een vliegveld gaat, moet je allemaal dingen doen.

{googleads} 

Bij de werkzaamheden in de cockpit van een verkeersvliegtuig wordt door de gezagvoerder per vlucht bepaald welke piloot welke taak heeft. Er zijn twee taken:


Je kunt ook verschillende dingen in de cockpit aan zetten bijvoorbeeld: automatische piloot.

De automatische piloot is een mechanisme waarmee een voertuig bestuurd kan worden zonder hulp van een mens. Niet alleen vliegtuigen hebben deze, ook boten en auto's bijvoorbeeld.